Taimikonhoito

Taimikonhoidossa harvennetaan liian tiheässä kasvavaa taimikkoa ja poistetaan huonolaatuiset puut.

TAIMIKON HARVENNUS

Harvennusta tarvitaan yleensä, kun pisimmät kasvatettavat puut ovat 3-7 metrin pituisia. Oikea aika riippuu kasvatettavasta puulajista ja kasvupaikasta ja lisäksi siitä kuinka tiheää taimikko on. Taimikonhoidolla varmistetaan, että puustolla on kasvamisen edellytyksiä. Mahdollista saada valtion tukea (poistuma väh. 800 kpl/ha Pohjois-Suomessa, jäävä puusto korkeintaan 3000 runkoa/ha).

 

TAIMIKON PERKAUS

Taimikon perkauksessa poistetaan taimien ympäriltä niiden kasvua haittaavat vesat. Lehtipuita jätetään havupuutaimikkoon perkausvaiheessa vain suurimpiin aukkopaikkoihin. Perkauksessa ei vielä yleensä harvenneta kasvatettavan puulajin taimia.

Nyt myös taimikon varhaishoitoon on mahdollista saada Kemera-tukea (0,7m-3m taimikot, poistuma väh. 2000 kpl/ha Pohjois-Suomessa, jäävä puusto korkeintaan 5000 runkoa/ha). Voin avustaa hakemusten tekemisessä.